P. René Butler MS - 28vo Domingo Ordinario -...
Gratitud por la curación (28vo Domingo Ordinario: 2 Reyes 5:14-17; 2 Timoteo 2:8-13; Lucas 17:11-19) Ya que vamos a reflexionar sobre la gratitud, comenzamos agradeciendo a todos y a cada uno de ustedes fieles lectores, y a aquellos de entre ustedes que de... Czytaj więcej
P. René Butler MS - 27mo Domingo Ordinario -...
Auméntanos la fe (27mo Domingo Ordinario: Habacuc 1:2-3, 2:2-4; 2 Timoteo 1: 6-14; Lucas 17:5-10) Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, “Auméntanos la fe”, ellos daban a entender dos cosas: la primera, que ellos ya la... Czytaj więcej
P. René Butler MS - 26to Domingo Ordinario - Un...
Un corazón misericordioso (26to Domingo Ordinario: Amós 6:1-7; 1 Timoteo 6:11-16; Lucas 16:19-31) Nos sumergimos en nuestra reflexión con la Antífona de Entrada de hoy: “Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es... Czytaj więcej
P. René Butler MS - 25to Domingo Ordinario -...
Llamados a rendir cuentas (25to Domingo Ordinario: Amos 8:4-7; 1 Timoteo 2:1-8; Lucas 16:1-13) Un administrador está a cargo de las propiedades de otra persona. Es un puesto de confianza. El personaje principal del Evangelio de hoy es un administrador... Czytaj więcej
prev
next

Santuários mais visitados

Items filtered by date: maio 2014

sexta-feira, 23 maio 2014 16:13

Święcenia Kapłańskie /Priest Ordination

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Published in PHOTO
Sign in with Google+ Subscribe on YouTube Subscribe to RSS Upload to Flickr

Login >>> ELENCHUS

Go to top