Fr. René Butler MS - 29th Ordinary Sunday -...
Finding our Place (29th Ordinary Sunday: Exodus 17:8-13; 2 Timothy 3:14-4:2; Luke 18:1-8) In 1876, the Missionaries of Our Lady of La Salette, not yet 25 years old, were faced with a decision. A proposal was made, to develop the Congregation in two branches: one... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 28th Ordinary Sunday -...
Gratitude for Healing (28th Ordinary Sunday: 2 Kings 5:14-17; 2 Timothy 2:8-13; Luke 17:11-19) Since we are going to reflect on gratitude, we begin by thanking all of you, our faithful readers, and those among you who occasionally send helpful and encouraging... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 27th Ordinary Sunday -...
Increase our Faith (27th Ordinary Sunday: Habakkuk 1:2-3, 2:2-4; 2 Timothy 1: 6-14; Luke 17:5-10) When the apostles asked Jesus, “Increase our faith,” they were implying two things: first, that they already had it; and second, that it was his... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 26th Ordinary Sunday - A...
A Merciful Heart (26th Ordinary Sunday: Amos 6:1-7; 1 Timothy 6:11-16; Luke 16:19-31) We enter into our reflection with today’s Entrance Antiphon: “All that you have done to us, O Lord, you have done with true judgment, for we have sinned against you and... Czytaj więcej
prev
next

Sanctuaries most visited

Items filtered by date: May 2014

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Published in PHOTO
Sign in with Google+ Subscribe on YouTube Subscribe to RSS Upload to Flickr

Missionaries in USA

Login >>> ELENCHUS

Go to top