Letter - Easter 2024
Holy Ester 2024 “Our Redeemer has risen from the dead: let us sing hymns to the Lord our God, Alleluia” (from liturgy) Dear Brothers, with the arrival of Holy Easter, I would like to ideally reach each of you, wherever you are in the world, and offer... Czytaj więcej
Letter - Easter 2024
Holy Ester 2024 “Our Redeemer has risen from the dead: let us sing hymns to the Lord our God, Alleluia” (from liturgy) Dear Brothers, with the arrival of Holy Easter, I would like to ideally reach each of you, wherever you are in the world, and offer... Czytaj więcej
prev
next

Sanctuaries most visited

Items filtered by date: May 2014

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Published in PHOTO
Sign in with Google+ Subscribe on YouTube Subscribe to RSS Upload to Flickr

Missionaries in USA

Login >>> ELENCHUS

Go to top