International Concert
INTERNATIONAL CONCERT OF LA SALETTE LAITY In this very important year in which we commemorate the 175th Anniversary of the apparition of the beautiful Lady, La Salette laity are promoting a “Virtual Thankgiving Concert” for this event. This concert aims... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 21st Ordinary Sunday - How...
How to Serve the Lord, and Why (21st Ordinary Sunday: Joshua 24:1-18; Ephesians 5:21-32; John 6:60-69) Warning! This week’s readings will challenge all of us in different ways. The last time we encountered these readings (three years ago), the title of the... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - Assumption - Ark of the...
Ark of the Covenant (Assumption: 1 Chron. 15:3-4,15-16 to 16:1-2; 1 Cor. 15:54-57; Luke 11:27-28. NOTE: These readings are for the Vigil Mass.) It was a great and festive day in Jerusalem! The Ark of the Covenant was coming home, as the first reading tells us,... Czytaj więcej
Fr. René Butler MS - 19th Ordinary Sunday - Life...
Life in Christ, Together (19th Ordinary Sunday: 1 Kings 19:4-8; Ephesians 4:30-5:2; John 6:41-51) Eiljah was a powerful and successful prophet. It is strange, then, to hear him, in the first reading, praying for death and saying, “This is enough, O... Czytaj więcej
prev
next

Sanctuaries most visited

Items filtered by date: May 2014

Podczas uroczystej Mszy św. w sobotę 17 maja br. w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie Radosław Zmitrowicz OMI udzielił sakramentu święceń dwóm saletynom: Krzysztofowi Juszczykowi i Jakubowi Pawłowskiemu. Ks. Prowincjał Andrzej Zagórski posłał nowo wyświęconego księdza Krzysztofa do wspólnoty w Trzciance a księdza Jakuba do Rzeszowa.

 

On Saturday, May 17. in the Basilica of Our Lady of La Salette in Dębowiec auxiliary bishop of Kamyanets-Podolia in Ukraine Radoslaw Zmitrowicz OMI ordained two missionaries: Krzysztof Juszczyk MS and Jakub Pawłowski MS. Fr. Provincial Andrzej Zagórski, assigned Krzysztof to Trzcianka and Jakub to Rzeszów.

 

Published in PHOTO
Sign in with Google+ Subscribe on YouTube Subscribe to RSS Upload to Flickr

Missionaries in USA

Login >>> ELENCHUS

Go to top