Drodzy bracia,

Szukałem inspiracji u Apostoła Pawła, aby zwrócić się do was w tę trzecią niedzielę Adwentu: Drodzy Świeccy Saletyni, już widac  światło Tego, który do nas  przybywa w czasie tych świąt.

La Salette w swoim przesłaniu pojednania wskazuje nam drogę, którą mamy kroczyć. Obyśmy, jako świeccy, byli solą i światłem na tym świecie (Mt 5: 13-14).

Życzę Wam wszystkim  wesołych Świąt a w Nowym  roku 2018 wiele  błogosławieństwa i sukcesów

Mario Apone
Międzynarodowy Koordynator Świeckich Saletynów.

 

Mario Apopne 17 Port

tłumaczenie z j. niemieckiego
Mörschwil, 25.11.201
Przemyślenia i propozycje do organizacji następnego Międzynarodowego Spotkania Świeckich Saletynów.
Nawiązując do 4 Europejskiego Spotkania Świeckich Saletynów chcemy odpowiedzieć na zaproszenie ojca Henryka i przedstawić nasze przemyślenia i propozycje do następnego spotkania.

Myślimy, że do dobrej organizacji następnego Międzynarodowego Spotkania Świeckich Saletynów następujące punkty musza być wzięte pod uwagę:

1. Data spotkania: jest ważne by data spotkania została ustalona na rok z góry (do końca roku czyli przed rokiem spotkania). Gdy data zostanie ustalona, powinna zostać przekazana do wszystkich europejskich prowincji. Gdy termin spotkania zostanie wcześniej ustalony, ma się możliwość ustalenia urlopu i można się na ta datę przygotować -nastawić. Można też kupić dużo tańsze bilety.
Podczas Międzynarodowego Spotkania Świeckich Saletynów sygnalizowano, ze miesiąc wrzesień nie jest dobrym miesiącem, zwłaszcza gdy pracuje się w szkole. Sugerowano inny miesiąc. Nie zalecano też brać pod uwagę daty miedzy 10 a 19 września gdyż wielu Świeckich Saletynów jest zajętych przygotowaniami do Międzynarodowego Spotkania Świeckich Saletynów. Byłoby lepiej termin spotkania ustalić na wiosnę albo lato miedzy majem a sierpniem.

2. Przygotowania do Spotkania: jest ważne, żeby Międzynarodowe Spotkanie Świeckich Saletynów zostało przygotowane przez Świeckich Saletynów i Saletynów Misjonarzy z każdej europejskiej prowincji. Grupa z danej prowincji ma za zadanie: poinformowania pozostałych członków Świeckich Saletynów ze swojej prowincji o terminie spotkania; wzmocnienia komunikacji pomiędzy uczestnikami spotkania; przygotowania I koordynacji programu spotkania.
Salentyńska Prowincja Europejska, w której odbędzie się Międzynarodowe Spotkanie Świeckich Saletynów musi się zatroszczyć organizacje o noclegów i posiłków dla uczestników spotkania.

Grupa robocza spotka się 6 miesięcy przed Międzynarodowym Spotkanie Świeckich Saletynów.

3. Podczas spotkania: 3 dni na spotkanie są optymalne. Aby nie stracić za dużo urlopu i uzyskać większą grupę uczestników zaproponowano by spotkanie trwało do końca tygodnia tzn. od od czwartku do niedzieli.

4. Zawartość spotkania: każde spotkanie powinno mieć określony temat lub tytuł .Ten temat powinien być zawsze połączony z poszczególnymi tematami Międzynarodowego Spotkania Świeckich Saletynów. Ważne jest by treści podczas Spotkania były wyważone:
• Modlitwa
• Kształcenie/szkolenie
• Tematy Świeckich Saletynów
• Wymiana poglądów
Ważne jest, jeżeli jest taka możliwość, żeby zorganizować wycieczki, by poznać miejsca i miejscowości Saletynów gdzie będzie się odbywać Międzynarodowe Spotkanie Świeckich Saletynów.

Podczas każdego spotkania powinien być przeznaczony czas na wymianę poglądów w małych i większych grupach.
Nawiązując do modlitwy, Ważne jest oprócz modlitwy wspólnotowej by był czas na modlitwę osobista.
Podczas ostatniego Międzynarodowego Spotkania Świeckich Saletynów w Santiago wielu uczestników zwróciło uwagę , ze jest bardzo ważnym, by podczas następnego międzynarodowego spotkania podkreślono ważność i znaczenie sakramentu ponownego pojednania.
Propozycja: Podczas następnego spotkania można ustalić strukturę i widoczność Świeckich Saletynów na poziomie Międzynarodowym.
Ważne jest, by każde Międzynarodowe Spotkanie Świeckich Saletynów kończyło się oficjalnym dokumentem, zawierającym streszczenie spotkania.

 

JP: Propozycja ujęta w punktach (streszczenie Włochów):
1. Ustalenie daty spotkania z rocznym wyprzedzeniem.
• Termin miedzy majem a sierpniem.
• Sugerowane dni spotkania: od środy do niedzieli lub od czwartku do niedzieli.
1. Każda prowincja przygotuje temat/-y.
2. Prowincja, która przygotowuje Międzynarodowe Spotkanie organizuje noclegi i posiłki dla wszystkich uczestników.
3. Ustalić myśl przewodnia spotkania.
wyważyć czas na:
• modlitwę
• kształcenie/szkolenie
• tematy Świeckich Saletynów
• wymianę poglądów
1. Organizacja wycieczki celem poznania miejsca pracy Saletynów.
2. Podkreślenia znaczenia Sakramentu ponownego pojednania.
3. Ustalenie widoczności Świeckich Saletynów na poziomie europejskim (znaczek Świeckich Saletynów).
4. Protokół ze spotkania.

Drodzy przyjaciele Świeccy Saletyni!
Od kilku lat data 10 września stała się datą ważną dla was, ponieważ w tym dniu świętujemy światowy dzień Świeckich Saletynów, co było oficjalnie zainicjowane na pierwszym spotkaniu Świeckich Saletynów (we wrześniu 2011 r.) a potem przyjęte i zatwierdzone przez Kapitułę Generalną w 2012.
Świętowanie tego dnia pobudza was i nas Misjonarzy abyśmy nie zapomnieli o zasadach, które zainspirowały i są jednocześnie podstawą tego ruchu w Kościele, który się odwołuje do Orędzia pojednania Pięknej Pani z La Salette:

1) W konkretny sposób ukazywać zgodność wiary z życiem i właściwą równowagę pomiędzy modlitwą i pracą każdego dnia
2) Z radością świadczyć o naszej przynależności do Chrystusa i do Kościoła.
3) Poznawać, pogłębiać i przyswajać sobie orędzie Dziewicy z La Salette
4) Stawać się coraz bardziej ludźmi budującymi mosty w społeczeństwie, którzy pracują na rzecz świata pojednanego na wszystkich poziomach (rodzina, praca zawodowa, społeczeństwo)
5) Dzielić radości, troski i wyzwania ewangelizacyjne z Misjonarzami Saletynami
6) Modlić się o powołania kapłańskie i zakonne dla Kościoła i dla naszego Zgromadzenia
Wrzesień jest miesiącem szczególnym dla nas wszystkich ponieważ wspominamy i celebrujemy dzień 19 w rocznicę Zjawienia Matki Bożej w La Salette. Dla nas Misjonarzy i dla Świeckich Saletynów wszystko zaczęło się w tym dniu u stóp płaczącej Pani…
Gdziekolwiek jesteście rozsiani w świecie, życzę każdemu z was abyście stawali się coraz bardziej członkami aktywnymi i gorliwymi tej naszej wielkiej „charyzmatycznej rodziny saletyńskiej”. Naśladujcie przykład dwojga pastuszków Maksymina i Melanii, którzy poruszeni słowami i łzami Pięknej Pani nigdy nie bali się dać publicznego świadectwa tego głęboko ludzkiego i duchowego doświadczenia przeżytego na górze La Salette 19 września 1846 roku.
Życzę wam dobrego, rodzinnego świętowania i zapewniam o szczególnej pamięci w mojej modlitwie.
Szczerze wam oddany

Ks. Silvano Marisa

Przełożony generalny

LaiciSalettini2017

Drodzy przyjaciele Świeccy Saletyni
W dniu, w którym przypada wasze święto (10 września), czuję się zobowiązany do napisania do was, rozproszonych w czterech stronach świata, moich życzeń z tej okazji.

Znajduję się obecnie w sanktuarium La Salette we Francji razem z SENIORAMI saletynami, przedstawicielami z każdej Prowincji, aby przeżyć doświadczenie wspólnoty, modlitwy, słuchania Słowa Bożego i rozważania Orędzia Pięknej Pani. Jest to czas łaski, dla nas wszystkich, w tym roku Miłosierdzia i 170 rocznicy Zjawienia.
Wkrótce (29 września) rozpocznie się i potrwa do 10 października, tutaj w Sanktuarium, II-gie Międzynarodowe Spotkanie Świeckich Saletynów, w którym będziemy uczestniczyć. Pierwsze, pamiętam, było w 2011 roku od 1 do 10 września. Nie zapomnijcie o modlitwie w intencji tego Spotkania.
Dzień 19 września, wspomnienie i święto Zjawienia, niech będzie dla każdego z was i dla waszych rodzin okazją do odnowienia waszego zaangażowania jako Świeckich Saletynów w duchu zaproszenia, które przekazała nam Piękna Pani: „A więc moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu Ludowi”
Niech to święto będzie szczęśliwym i pełnym błogosławieństwa od naszego Pana i od Maryi Pojednawczyni Grzeszników.
Szczerze oddany
ks. Silvano Marisa MS
Przełożony Generalny

Spotkanie świeckich Saletynów z całego świata będzie relacjonowane przez specjalny kanał YOUTUBE. Relacje ze spotkań można będzie śledzić klikając na poniższe zdjęcie.

Beznazwy 1

 

W dniach od 26 do 28 lutego w domu Generalnym w Rzymie w bardzo wąskim gronie złożonym z  księży  James Henault (USA), Adilson Shio, Henryk Przeździecki, Silvano Marisa i trzech Świeckich Saletynów (z Francji  Anne Héritier oraz  Françoise Magnin, i z Włoch Ginetta Orsini) rozmawialiśmy o tym jak przygotować drugie MIędzynarodowe Spotkanie Świeckich Saletynów. To spotkanie odbędzie się w dniach od 30 września do 9 października w Sanktuarium La Salette we Francji. Ustalenia z tego spotkania zostaną ogłoszone wkrótce całemu Zgromadzeniu i Świeckim Saletynom w poszczególnych Prowincjach.

ks. Silvano Marisa MS

poniżej video ze spotkania.

III EUROPEJSKIE SPOTKANIE ŚWIECKICH SALETYNÓW
POLSKA (DĘBOWIEC)

W dniach 11-15 września, 2014 w polskim Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, obyło się III Europejskie Spotkanie Świeckich Saletynów. W spotkaniu uczestniczyły delegacje osób świeckich z różnych Prowincji Europejskich (Włochy/Hiszpania, Francja, Polska, Szwajcaria) razem z Księżmi Misjonarzami Saletynami i Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z La Salette.

Delegację włosko-hiszpańską stanowiły osoby z Turnu, Rzymu i z Hiszpanii. Dla niektórych z nas, było to pierwsze doświadczenie, inni natomiast mieli już okazję uczestniczyć w podobnym spotkaniu. Wszyscy jednak mieliśmy wrażenie, że tworzymy jedną wielką rodzinę, gdzie różnice językowe i kulturowe nie stanowią specjalnej bariery wobec silnego poczucia braterstwa i komunii doświadczanych podczas wspólnie przeżytych dni. Sanktuarium w Dębowcu przyjęło nas z całym swoim pięknem, a doskonała, polska organizacja stworzyła idealne warunki dla przeprowadzenia Spotkania. Temat przewidziany w tym roku brzmiał: „Jeśli się nawrócą kamienie i skały zamienią się w sterty zboża. Powołanie i misja świeckiego saletyna w Europie. Wyzwania i środki”. Spotkanie Europejskie zostało otwarte przez ks. Silvano Marisa, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia, który podkreślił znaczenie aktywnej współpracy Misjonarzy Saletynów i Misjonarek Saletynek ze świeckimi, ustanowionej w sposób szczególny decyzją nr 7, Kapituły Generalnej Misjonarzy Saletynów w 2012 roku i zaprosił aby przyjrzeć się wspólnemu „terenowi” aktywności świeckich, misjonarek i misjonarzy, którym jest miłość do Matki Bożej z La Salette i bogactwo charyzmatu saletyńskiego.

Ksiądz Silvano, przypominając 7 charakterystycznych rysów świeckiego saletyna, będących owocem Europejskiego Spotkania w Salmacie w 2012 roku, wezwał uczestników, aby w obecnym czasie dawać wiarygodne świadectwo Dobrej Nowiny we wszystkich środowiskach, gdzie kapłani nie mogą być obecni. By być ewangelicznym „zaczynem”, najpierw trzeba posiadać głębokie doświadczenie Boga, być pełnymi Jego obecności i Jego miłosierdzia. Ks. Silvano przypomniał, że to właśnie w osobistym nawróceniu, do którego wzywa nas Matka Boża z La Salette, znajduje się punkt wyjścia dla prawdziwych świadków i misjonarzy pojednania w dzisiejszym świecie.

Kolejną część Spotkania stanowiła konferencja ks. Henryka Przeździeckiego na temat „Nauka Społeczna Kościoła w kontekście La Salette”, w której zaprezentował analizę elementów, które łączą orędzie Maryi z La Salette z przesłaniem Kościoła w jego doktrynie społecznej, ukazując jak wspólnie stanowią ponowne wezwanie do odkrycia autentycznego sensu życia i stają się znakami empatii Boga i Kościoła wobec cierpienia jakiego doświadczają człowiek i całe stworzenie. Również bardzo inspirujące było wystąpienie ks. Zbigniewa Pałysa, który wskazywał na La Salette jako źródło nadziei dla człowieka, który oddalił się od Boga. Piękne było odniesienie ks. Pałysa do historii grzechu Adama i Ewy w Raju. Powiedział, że La Salette jest echem Bożego wołania: „Adamie, gdzie jesteś?”, które dociera aż do nas, ludzi obecnego czasu: Człowieku dziewiętnastego wieku, gdzie jesteś? dla potwierdzenia, że cała historia zbawienia staje się historią poszukiwania człowieka przez Boga. Następnie, ks. Pałys w swojej konferencji wskazywał, że uniwersalny język łez Pięknej Pani z La Salette mówi nam o tym, jak bardzo Bóg cierpi, jak bardzo przeżywa oddalenie się człowieka i jaki jest niestrudzony w nieustannym przyzywaniu go do nawrócenia: „Jeśli się nawrócą kamienie i skały zamienią się w sterty zboża…”

Praca w grupach językowych nad niektórymi tematami, które zostały zasugerowane pod koniec każdej konferencji umożliwiła pogłębienie przedstawionych myśli. Spotkanie w grupie w ostatni dzień poświęcone tematyce: „Postanowienia i zadania na przyszłość. Jak kontynuować drogę?” było szczególnie owocne ponieważ pozwoliło utworzyć dokument końcowy „Podsumowanie III Europejskiego Spotkania”, w którym zostały ustalone niektóre, wspólne punkty odniesienia o zakresie europejskim, dotyczące formacji, modlitwy, komunikacji oraz tożsamości saletyńskiej. Nie mniej ważne były, animowane przez poszczególne delegacje, wspólne chwile modlitwy przeżyte w klimacie głębokiej jedności. Podczas Spotkania nie brakowało momentów odprężenia i wspólnej zabawy. W ostatnim dniu pobytu, z wielkim zainteresowaniem, zwiedziliśmy kilka drewnianych kościołów na tzw. Szlaku Architektury Drewnianej. Wiele z nich znajduje się na liście zabytków UNESCO. Tradycyjny już wieczór folklorystyczny, który tym razem odbył się na terenie dębowieckiego sanktuarium, przyniósł wszystkim uczestnikom wiele radości i prawdziwą niespodziankę: propozycję organizacji następnego Europejskiego Spotkania w Hiszpanii! Jesteśmy przekonani, że bogactwo doświadczeń zdobytych podczas tego Spotkania jest darem nie tylko dla nas, którzy byliśmy obecni w Dębowcu, ale zostanie zaniesione wszędzie tam, gdzie każdy z nas żyje na co dzień.

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW:

Spotkanie Świeckich Saletynów w Polsce pozwoliło nam zanurzyć się głęboko w klimat braterstwa i poczuć, że stanowimy część wielkiej rodziny dzieci Bożych. Mieliśmy możliwość doświadczyć wspólnej modlitwy w wielu językach, usłyszeć Ave Maria w języku polskim, niemieckim, francuskim, wypowiedzieć ją w moim własnym języku, uczestniczyć w porannej Mszy św. rozpoznając doskonale poszczególne jej części, ponieważ wszędzie Msza św. jest taka sama, śpiewać pieśni ku czci Matki Bożej w różnych językach na tę samą melodię. To wszystko razem było naprawdę bardzo wzruszające.

Podczas wieczornej procesji z lampionami, ja i Rosa Ana, moja saletyńska, hiszpańska siostra, przytulone do siebie, złożyłyśmy u stóp Płaczącej Matki nasz maleńkie światełko i modliłyśmy się razem za nasze dzieci: ja modliłam się za jej dzieci, a ona za moje. To był dla mnie najbardziej poruszający moment. Bez znaczenia stały się narodowość i język, najważniejsze były dwie matki zjednoczone przez miłość. Przyjęta godnie przez Misjonarzy Saletynów i wsparta przez klimat głębokiej modlitwy przeżytej ze innymi świeckimi, wracam do domu z sercem przepełnionym wdzięcznością dla naszego Pana, który mnie wezwał, abym mogła cieszyć się tym doświadczeniem. Czuję się gotowa: Chodźmy!!! Ogłośmy to całemu Jego ludowi!”

AURORA

Nie jest rzeczą łatwą opisać pięć dni przeżytych tak intensywnie w gronie Europejskiego Laikatu z Misjonarzami Saletynami w służbie Maryi. Jak streścić to doświadczenie? Dla mnie nowość! Jestem związana z Matką Bożą Saletyńską od kilku lat, poruszona jej orędziem i miejscem w którym z nieba zeszła na ziemię, aby mówić do ludzi. Od tego momentu nie słabnie siła przyciągania tego miejsca wypełnionego radością i pokojem, i kiedy kilka lat później zorientowałam się, że w Turynie istnieje kapliczka pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej i grupa modlitewna, która gromadzi się w każdy poniedziałkowy wieczór, dołączyłam się do niej i to tutaj właśnie otrzymałam zaproszenie które mnie zaskoczyło i jednocześnie zaciekawiło, zaproszenie do uczestnictwa w Europejskim Spotkaniu w Dębowcu. Z miejsca spodobał mi się ten pomysł. Do Dębowca przyjechałam z niewielką grupą osób z Turynu nie mając żadnego wyobrażenia czego mogę się spodziewać po tym wyjeździe i po tym spotkaniu. Ojcowie Saletyni swoim przyjęciem, dyspozycyjnością oraz gotowością współpracy ze świeckimi naprawdę przekroczyli wszelkie moje oczekiwania, za co będę im zawsze wdzięczna. Ich duchowe wsparcie oraz pogoda ducha dokonały reszty.

Przeżyliśmy w Dębowcu kilka wymagających i jednocześnie pięknych dni. Jednak pytanie „po co tutaj przyjechałam” pozostawało nadal bez odpowiedzi. Miałam już okazję zwiedzić niektóre miejsca związane z La Salette w Polsce, w tym również Sanktuarium w Dębowcu, zatem nie tyle byłam ciekawa tego zakątka ile pragnęłam doświadczyć czegoś głębszego, jakiejś nowej rzeczywistości związanej z bezwarunkową miłością naszej Niebieskiej Matki. Mam nadzieję, że Maryja z La Salette otworzy mi oczy lub lepiej serce na to, czego do tej pory jeszcze nie zrozumiałam, na to, do czego zostanę wezwana po tym poruszającym doświadczeniu. Mam nadzieję, że dzień po dniu, w mojej codzienności będzie mi pomocą przewodni nić która łączy moją pierwszą podróż do La Salette z moimi kolejnymi wyjazdami do Polski, z Europejskim Spotkaniem w Dębowcu, z moją przyszłością saletyńskiej, początkującej, „zielonej” świeckiej (jeśli mogę tak opisać moją tożsamość), razem z nią, Matką, jako przewodniczką. To jest moja pasja, moja nadzieja, do których dokładam również pragnienie aby uczynić skarbem wszystko to co przeżyłam, jak również złożyć żywe i konkretne świadectwo. W tym momencie czuję się zdolna przywołać jedynie kilka zagadnień spośród wielu innych poruszanych w tych dniach, które dla mnie stały się ważne:

- Zaświadczyć o nadziei, której sami doświadczyliśmy i starać się przekazać ją innym;
- Pojednać się najpierw ze sobą samym, jedynie wówczas można pojednać się z innymi;
- Nawrócenie rozpoczyna się od zmiany o 180° naszego myślenia;
- Orędzie z La Salette jest Dobrą Nowiną zaproponowaną światu, ale nie narzuconą;
- Szczególna uwaga i przyjęcie potrzebne jest wobec tych, którzy żyją w związkach nieuregulowanych (np. osoby rozwiedzione), ponieważ stanowią oni grupę, której Kościół i wierzący nie mogą ignorować.

Co zrobię konkretnie z tymi „głosami, które rozbrzmiewają” jeszcze nie wiem, ale jestem pewna, że Matka Niebieska jest zawsze przy mnie i przy każdym z nas, również jest obecna w wyrażonych zagadnieniach, które są także zapytaniami, i nie zostawi nas bez swojego przewodnictwa i bez odpowiedzi.

MIRELLA

Byłam obecna na III Europejskim Spotkaniu Saletyńskiego Laikatu, które odbyło się w Polsce. Nie wiedziałam wiele, właściwie to nic, o projektach i programach grupy, jedynie to, o czym dowiedziałam się przed wyjazdem. Z pewnością było to spotkanie bardzo interesujące, gdzie miałam okazję poznać ludzi otwartych i dyspozycyjnych. To, co mnie poruszyło w rozmowie z niektórymi, to fakt, że droga, która nas łączy doprowadziła nas do momentu cierpienia, poszukiwania wsparcia, aby żyć w pokoju i pogodzie ducha. Chciałabym, aby wielu poznało 10 Przykazań Pojednania, ponieważ stanowią rdzeń życia chrześcijańskiego, zawsze z pomocą Najświętszej Panienki. To jest punkt wyjścia na drodze do wsparcia i pomocy wobec każdego, kogo spotkamy na naszej drodze.

MARIALUISA

Dla mnie doświadczenie Europejskiego Spotkania Świeckich Saletynów jest zawsze jakby powrotem „do domu”. Czuję się tutaj jak w rodzinie: można spotkać starych przyjaciół, poznać nowych i zawsze jest pięknie, ubogacająco i entuzjastycznie, wzajemnie się umacniamy. To wydaje mi się bardzo istotne dla każdego, kto chce wzrastać właśnie w duchowości La Salette. Jeśli chodzi o ostatni zjazd, był bardzo pozytywny, naprawdę dostarczył wiele doświadczeń, ponieważ każde spotkanie, każde nabożeństwo i modlitwa były szczególne i głębokie, dotykały cię i budziły w sercu silne emocje. Poruszył mnie zwłaszcza klimat radości, który się zrodził wśród nas podczas tych dni. Pomimo językowych trudności byliśmy zdolni wzajemnie się porozumiewać (jak wiadomo, my Włosi, posiadamy szczególną zdolność do komunikacji z pomocą gestów jeśli nie można tego uczynić za pomocą słów). Oczywiście pracy jest ogrom, to może wystraszyć. Nawet jeśli plany poszczególnych spotkań stają się coraz bardziej wymagające, jesteśmy pewni że zdołamy je zrealizować, choćby nas to miało trochę kosztować. To nie powinno zniechęcać, ponieważ zawsze możemy liczyć na pomoc Tej, która nam pozwoliła współtworzyć wielką saletyńską rodzinę.

ANNA

W Europejskich Spotkaniach Świeckich Saletynów uczestniczę już od kilku lat i muszę przyznać, że od samego początku były dla mnie przede wszystkim cenną okazją do pogłębienia mojej znajomości La Salette, która niegdyś sprowadzała się jedynie do doświadczeń saletyńskiej wspólnoty w Turynie. Za każdy razem podczas tych Spotkań odczuwam radość z jedności, wzajemnego dzielenia oraz z przynależności do rodziny saletyńskiej, która z roku na rok ewidentnie rośnie. Również po tym Spotkaniu wracam do domu z ogromnym entuzjazmem i ze świadomością, że nasza obecność, zaangażowanie, a przede wszystkim nasze poświęcenie w służbie charyzmatowi saletyńskiemu, wszędzie tam, gdzie żyjemy na co dzień, pozwalają nam kontynuować naszą drogę w wymiarze europejskim.

ANTONELA

Pięknie jest być tutaj, na Europejskim Spotkaniu. Wyodrębniliśmy wspólną linę formacji i modlitwy oraz postanowiliśmy stworzyć jeden dla wszystkich statut. Uświadomiłem sobie, że jestem świeckim saletynem: posiadam określoną tożsamość, wspólnotę braci i sióstr reprezentujących wspólny cel, zrodzony z charyzmatu dany nam przez naszą „Mamę”: Pojednanie. W wymagającym momencie ludzkiej historii naznaczonej wojnami, podziałami, niesprawiedliwością społeczną, kiedy wiele osób wykluczyło Boga ze swojego życia stawiając człowieka w centrum, nasza świecka rodzina, w jedności z księżmi i siostrami zakonnymi, zasiewa ziarno nadziei niosąc solidarność i pokój. Pięknie jest czuć się w drodze po tym, jak się rozpoczęło wysiłek nawrócenia, “teshuvà”, tzn. powrotu do domu. My saletyni, wszyscy chrześcijanie i cała ludzkość, pod sztandarem Maryi mamy wspólny szlak do przebycia. Pozwolę sobie sparafrazować zdanie zaczerpnięte ze wstępu do „Opowiadań rosyjskiego pielgrzyma”: „Przez łaskę Bożą jestem człowiekiem i chrześcijaninem, przez uczynki wielkim grzesznikiem, z powołania: świeckim saletynem”.

ROBERTO [Delegacja włosko-hiszpańska]

W dniu 10 września 2015r. wspominano w modlitwie Świeckich Współpracowników Misjonarzy Saletynów i dziękowano za nich Panu Bogu i Najświętszej Matce. Okolicznościowe nabożeństwo przygotowano wraz z Apelem Maryjnym o godz. 2100. Zaproszono do bazyliki czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej. Pomimo chłodu i deszczu przybyli wierni z Dębowca i okolic. W kaplicy Pięknej Pani widniało międzynarodowe logo świeckich saletynów i stanął poczet sztandarowy Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej ze swoim znakiem.

Prowadzący nabożeństwo ks. Józef Wal MS odczytał list ks. Generała na temat Dnia Świeckiego Saletyna. Następnie przedstawicielka ARS-u Iwona Józefiak opowiedziała o trzech europejskich spotkaniach saletyńskiego laikatu i przypomniała 7 punktów charakteryzujących duchowość świeckich saletynów. Wspólnej modlitwie różańcowej tego wieczoru towarzyszyła intencja o pokój i sprawiedliwość na świecie. Nabożeństwo zakończyło się procesją na Kalwarię Saletyńską, gdzie tradycyjnie odśpiewano Anioł Pański z La Salette. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe obrazki wraz z zachętą do jeszcze głębszego zaangażowania się w szerzenie kultu Matki Bożej, modlitwę i współpracę z Misjonarzami Saletynami. W polskiej prowincji jest wiele możliwości, ponieważ są prowadzone różne dzieła z udziałem świeckich: Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, Szkoła Nowej Ewangelizacji, redakcja „La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej, Saletyńskie Spotkania Młodych, parafialne grupy modlitewne, Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, formacyjne Centrum Pojednania w Dębowcu i inne. Każdy może wybrać to, co mu bardziej odpowiada. Ważne, by umacniała się świadomość, że dzisiejsze święto jest dla wszystkich kochających Maryję z La Salette, żyjących w różnych krajach świata - Świeckich Apostołów Pojednania.
Iwona Józefiak

Saletyni SwieccySaletyni Swieccy 2

France.svgLogo des Réunions des Laïcs Salettins de l'Europe.

Lors de la notre dernière réunion à Dębowiec nous avons commencé à discuter la proposition de notre logo. Regardez s’il vous plaît les propositions à choisir et à discuter. S’il vous plaît envoyez vous vos commentaires et de nouvelles propositions.

Italy.svgLogo d’ Incontri dei Laici Salettini d'Europa.

Durante il nostro ultimo incontro a Dębowiec abbiamo iniziato a discutere la proposta del nostro logo. Guardate per favore delle proposte a scegliere e a discutere. Inviateci i vostri commenti e le nuove proposte.

Poland.svgLogo Spotkań Świeckich Saletynów z Europy.

Na ostatnim spotkaniu w Dębowcu została zaczęliśmy dyskutować o jakimś logo Świeckich Saletynów. Przedstawiamy propozycje do wyboru i do dyskusji. Prosimy o nadsyłanie uwag i nowych propozycji.

Flag of Spain smallEl logo de Los Encuentros de Laicos Saletinos de Europa.

En el último encuentro en Debowiec hablamos sobre un logo de los Laicos Saletinos. Os presentamos algunos proyectos. Esperamos vuestras opiniones y sugerencias.

Switzerland.svgLogo für das Treffen der Salettinischen Laien

Beim letzten Treffen in Debowiec haben wir uns einige Vorschläge für das Logo der Salettinischen Laien Europas überlegt. Hiermit einige Vorschläge zur Auswahl und zur Diskussion. Teilt uns bitte eure Meinung dazu mit oder auch andere Vorschläge. Danke schön im Voraus!

 

1LOGOlaici 1

 

 


2LOGOlaici

Przedstawiamy dość oryginalne ujęcie "statutu" Świeckich Saletynów w Argentynie, (Cordoba)

Nie jesteśmy:LS 01

Grupą parafialną. Co oznacza, że nie powinniśmy oczekiwać, żeby ksiądz mówił nam, co robić a czego nie robić. Do tego celu mamy Doradcę Regionalnego i dwóch Świeckich Regionalnych.

Nie jesteśmy grupą, która spotyka się po podróży do Francji. Wielu świeckich saletynów miało szczęście nawiedzić Sanktuarium we Francji i kiedy się spotykają, wspominają przeżycia z tamtego pięknego miejsca. Ale to nie jest warunkiem bycia świeckim saletynem.

Nie jesteśmy grupą przyjaciół księdza, ani elitą parafii.

Ale powinniśmy być:

Narzędziem pojednania, tymi, którzy wychodzą na spotkanie z bratem, tymi, którzy wyrzekają się swoich korzyści, dla doba wspólnego, tymi, którzy niosą ziarno Ewangelii w najdalsze strony i pomagają, żeby wzeszło i dało owoc.

Miejscem modlitwy i kontemplacji, które opiera się na przesłaniu Matki Bożej z la Salette i dzieli się doświadczeniem wiary w celu nawrócenia braci.

Jesteśmy chrześcijanami, którzy współpracują aktywnie w budowaniu Królestwa Bożego, starając się jednocześnie głosić wszystkim orędzie Matki Bożej z la Salette.

Działalność duszpasterska:LS 07

  • 1. W naszych parafiach, miejscach pracy, rodzinach i wśród znajomych – żyjemy duchem pojednania i realizujemy go poprzez nawrócenie. Jesteśmy pośrednikami pojednania.
  • 2. Współpracujemy z Misjonarzami Saletynami i troszczymy się o nich.
  • 3. We wspólnocie z innymi świeckimi: Staramy się nieustannie formować w duchu chryzmatu saletyńskiego.
  • 4. Organizujemy spotkania w celu pogłębienia naszej wiary. Planujemy roczną działalność i ją realizujemy.

Zakres działalności:

Mamy za zadanie, jako Świeccy Saletyni dotrzeć tam gdzie nasi księża nie mogą, ze względu na nawał prac w parafiach i domach formacji.

Tworząc tożsamość:

Po IV Spotkaniu Świeckich w 2012 brat Piotr zaproponował zebrać całą grupę z Kordoby, aby kroczyć razem, bowiem do tej pory byliśmy rozproszeni. W ten sposób zaczęliśmy dzielić się stołem i modlitwą (po hiszpańsku jest tu gra słów: compartir la mástica y la mística).

Raz w miesiącu spotykamy się u kogoś w domu. Każde spotkanie zaczyna się od posiłku przygotowanego przez gospodarzy. W ten sposób zostali wciągnięci w to mężowie Ireny i Perły (Cezar i Salas), którzy wnieśli nie tylko swój talent jako kucharze, ale też swoją modlitwę i pomysły. Następnie z pełnym żołądkiem… zajmujemy się duchem.

Nie jest łatwo kroczyć razem, bo jak idziesz obok drugiego to czasami go popchniesz, nadepniesz na niego, możesz się spóźnić, przyspieszyć, stajesz, ponieważ jesteś zmęczony, albo gubisz się. W końcu zdajesz sobie sprawę, że kroczyć razem nie musi oznaczać bycie spętanym. I tak, w sposób wolny i z szacunkiem dla drugiego, każdy z nas zdecydował się wejść w skład tej oryginalnej grupy.

Strona 1 z 2
Początek strony