Drodzy Bracia i Siostry

W czwartym dniu spotkania "Ad instar Capituli" 11 maja 2017 roku wybrano Przełożonego Regionalnego i jego Radę:

ks. David Kyaw Kyaw Lwin , MS - Przełożony Regionalny
ks. Philip Mahka Naw Aung, MS - I Radny  Regionalny
Fr. Jerome Saw EIPHAN, MS -  II Radny Regionalny

Nowy Region przyjął nazwę Maryja Matka Misji   - Maria, Mater Missionis.

Na fotografii od lewej do prawej  (Jerome, David, Philip)

Zebrani na spotkaniu i wdzięczni za modlitwę członkowie Regionu

ks. Belarmino, ms

Myanmar

Początek strony